Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 13. 12.

Nepřítomné třídy -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1.L Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2L Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3L Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4L Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Beránková Tereza - .. .. - .. .. - ..
Bočková Helena .. .. .. .. .. - - -
Bouchalová Radka - .. .. .. .. .. - -
Cíchová Monika - - - - - .. .. -
Loudátová Jana - - - - - - - -
Tomková Marta .. .. .. .. .. .. - -
Vonešová Jolana - - .. - .. - .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Ballišová Marie
3 odpadá PSK 2A zrušeno
4 odpadá PSK 2A zrušeno
6 odpadá PSL 2L zrušeno
Beckerová Gabriela
3 odpadá AJI 3L (AJ1A) zrušeno
4 odpadá AJI 3L (AJ1A) zrušeno
5 odpadá AJI 3A (AJ1B) zrušeno
6 odpadá AJI 3A (AJ1B) zrušeno
Bočková Helena
-2 odpadá OSN 4A (OSNB) zrušeno
-1 odpadá OSN 4A (OSNB) zrušeno
Brožková Ilona
1 odpadá ZLJ 1.L (ZLJA) zrušeno
2 odpadá ZLJ 1.L (ZLJA) zrušeno
3 odpadá ZLJ 1.L (ZLJB) zrušeno
4 odpadá ZLJ 1.L (ZLJB) zrušeno
6 odpadá PSL 3L zrušeno
Homolka Pavel
1 odpadá FYZ 2L (FYZB) zrušeno
2 odpadá FYZ 2L (FYZA) zrušeno
3 odpadá FYZ 1.A zrušeno
5 odpadá FYZ 1.L zrušeno
Janovská Lenka
1 odpadá EKO 4L zrušeno
2 odpadá EKO 4L zrušeno
Krovová Blanka
1 odpadá SOM 1.A zrušeno
2 odpadá SOM 1.A zrušeno
Křepinská Radka
3 odpadá PRP 2L (PRPA) zrušeno
4 odpadá PRP 2L (PRPA) zrušeno
Lysá Barbora
3 odpadá AJI 3L (AJ1B) zrušeno
4 odpadá AJI 3L (AJ1B) zrušeno
5 odpadá TEV 4L zrušeno
6 odpadá TEV 4L zrušeno
Mikulková Radka
1 odpadá IKT 1.L (IKTB) zrušeno
2 odpadá IKT 1.L (IKTB) zrušeno
3 odpadá IKT 1.L (IKTA) zrušeno
4 odpadá IKT 1.L (IKTA) zrušeno
Němcová Milena
1 odpadá VKZ 2A zrušeno
3 odpadá PRP 2L (PRPB) zrušeno
4 odpadá PRP 2L (PRPB) zrušeno
Svatošová Renáta
3 odpadá PRP 2L (PRPC) zrušeno
4 odpadá PRP 2L (PRPC) zrušeno
Tomková Marta
-2 odpadá OSN 4A (OSNA) zrušeno
-1 odpadá OSN 4A (OSNA) zrušeno
Voráčková Jitka
3 odpadá PSK 3A zrušeno
Vrchní Sestra
-2 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
-1 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
0 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
1 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
2 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
3 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
4 odpadá OSN 4A (OSNC) zrušeno
Zimpl Milan
8 odpadá CHE 1.A zrušeno
9 odpadá CHE 1.A zrušeno
Zimplová Kateřina
1 odpadá BIS 3L zrušeno
2 odpadá BIS 3L zrušeno
5 odpadá CHE 3L zrušeno
6 odpadá CHE 1.L zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 SOM odpadá (KRO)
2 SOM odpadá (KRO)
3 FYZ odpadá (HOM)
4 CJK odpadá (VON)
5 TOS odpadá (TOM)
7 MAT odpadá (BER)
8 CHE odpadá (ZIM)
9 CHE odpadá (ZIM)
0.-7. hod Obecná absence třídy
1.L
1 ZLJ ZLJA odpadá (BRO)
1 IKT IKTB odpadá (MIK)
2 ZLJ ZLJA odpadá (BRO)
2 IKT IKTB odpadá (MIK)
3 ZLJ ZLJB odpadá (BRO)
3 IKT IKTA odpadá (MIK)
4 ZLJ ZLJB odpadá (BRO)
4 IKT IKTA odpadá (MIK)
5 FYZ odpadá (HOM)
6 CHE odpadá (ZIA)
0.-7. hod Obecná absence třídy
2A
1 VKZ odpadá (NĚM)
2 CJK odpadá (VON)
3 PSK odpadá (BAL)
4 PSK odpadá (BAL)
5 FYZ odpadá (BER)
6 CJK odpadá (VON)
0.-7. hod Obecná absence třídy
2L
1 FYZ FYZB odpadá (HOM)
1 MAT MATA odpadá (BER)
2 FYZ FYZA odpadá (HOM)
2 MAT MATB odpadá (BER)
3 PRP PRPA odpadá (KŘE)
3 PRP PRPC odpadá (SVA)
3 PRP PRPB odpadá (NĚM)
4 PRP PRPA odpadá (KŘE)
4 PRP PRPC odpadá (SVA)
4 PRP PRPB odpadá (NĚM)
5 CJK odpadá (BOU)
6 PSL odpadá (BAL)
0.-7. hod Obecná absence třídy
3A
1 LES odpadá (BOU)
2 CJK odpadá (BOU)
3 PSK odpadá (VOR)
4 MAT odpadá (BER)
5 AJI AJ1A odpadá (CIC)
5 AJI AJ1B odpadá (BEC)
6 AJI AJ1A odpadá (CIC)
6 AJI AJ1B odpadá (BEC)
0.-7. hod Obecná absence třídy
3L
1 BIS odpadá (ZIA)
2 BIS odpadá (ZIA)
3 AJI AJ1A odpadá (BEC)
3 AJI AJ1B odpadá (LYS)
4 AJI AJ1A odpadá (BEC)
4 AJI AJ1B odpadá (LYS)
5 CHE odpadá (ZIA)
6 PSL odpadá (BRO)
0.-7. hod Obecná absence třídy
4A
-2 OSN OSNB odpadá (BOČ)
-2 OSN OSNA odpadá (TOM)
-2 OSN OSNC odpadá (VRS)
-1 OSN OSNB odpadá (BOČ)
-1 OSN OSNA odpadá (TOM)
-1 OSN OSNC odpadá (VRS)
0 OSN OSNB odpadá (BOČ)
0 OSN OSNA odpadá (TOM)
0 OSN OSNC odpadá (VRS)
1 OSN OSNB odpadá (BOČ)
1 OSN OSNA odpadá (TOM)
1 OSN OSNC odpadá (VRS)
2 OSN OSNB odpadá (BOČ)
2 OSN OSNA odpadá (TOM)
2 OSN OSNC odpadá (VRS)
3 OSN OSNB odpadá (BOČ)
3 OSN OSNA odpadá (TOM)
3 OSN OSNC odpadá (VRS)
4 OSN OSNB odpadá (BOČ)
4 OSN OSNA odpadá (TOM)
4 OSN OSNC odpadá (VRS)
0.-7. hod Obecná absence třídy
4L
1 EKO odpadá (JAN)
2 EKO odpadá (JAN)
3 LES odpadá (BOU)
4 LES odpadá (BOU)
5 TEV odpadá (LYS)
6 TEV odpadá (LYS)
0.-7. hod Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 0.-7., Učitel: Tomková Marta
1.L
Hodina: 0.-7., Učitel: Cíchová Monika
2A
Hodina: 0.-7., Učitel: Bočková Helena
2L
Hodina: 0.-7., Učitel: Bouchalová Radka
3A
Hodina: 0.-7., Učitel: Vonešová Jolana
3L
Hodina: 0.-7., Učitel: Beránková Tereza
4A
Hodina: 0.-7., Učitel: Loudátová Jana
4L
Hodina: 0.-7., Učitel: Bouchalová Radka