Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 20.11.2017
Změny v rozvrzích učitelů:
Beckerová Gabriela5. hododpadáAJI2L (AJ1A)zrušeno
6. hodpřesun <<AJI3L(44)z 14.11. 2. hod
Beránková Tereza8. hododpadáFYZ1Azrušeno
9. hododpadáMAT1Lzrušeno
Brožková Ilona1. hodvýměna <<PSL3L(44)z 3. hod
3. hodvýměna >>PSL3Lna 1. hod
Cíchová Monika7. hodpřesun <<AJI3A (AJ1A)(32)z 9. hod
9. hodpřesun >>AJI3A (AJ1A)na 7. hod
Janovská Lenka6. hododpadáEKO3Lzrušeno
7. hododpadáZEK3Azrušeno
8. hododpadáZEK4Azrušeno
9. hododpadáZEK4Azrušeno
Křišíková Eva5. hodpřesun <<VKZ2L(17)z 13.11. 4. hod
Loudátová Jana1. hododpadáPSL4L (PSLA)zrušeno
2. hododpadáPSL4L (PSLA)zrušeno
Lysá Barbora5. hododpadáAJI2L (AJ1B)zrušeno
7. hodpřesun <<AJI3A (AJ1B)(31)z 9. hod
9. hodpřesun >>AJI3A (AJ1B)na 7. hod
Mikulková Radka1. hodvýměna >>IKT3Lna 3. hod
3. hodvýměna <<IKT3L(44)z 1. hod
Offenbartlová Naděžda8. hodnavíc DEJ1A(45)za odpadlou
8. hododpadáDEJ1Lzrušeno
Zimplová Kateřina1. hodnavíc CHE4L(15)za odpadlou
1. hododpadáCHE4L (CHEB)zrušeno
2. hodnavíc CHE4L(15)za odpadlou
2. hododpadáCHE4L (CHEB)zrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1A8. hodDEJ(45)navícOffenbartlová Naděžda
8. hodFYZodpadá(BER)
1L8. hodDEJodpadá(OFF)
9. hodMATodpadá(BER)
2L5. hodVKZ(17)přesun <<Křišíková Evaz 13.11. 4. hod
5. hodAJIAJ1Aodpadá(BEC)
5. hodAJIAJ1Bodpadá(LYS)
3A7. hodAJIAJ1A(32)přesun <<Cíchová Monikaz 9. hod
7. hodAJIAJ1B(31)přesun <<Lysá Barboraz 9. hod
7. hodZEKodpadá(JAN)
9. hodAJIAJ1Apřesun >>na 7. hod
9. hodAJIAJ1Bpřesun >>na 7. hod
3L1. hodPSL(44)výměna <<Brožková Ilonaz 3. hod
1. hodIKTvýměna >>na 3. hod
3. hodIKT(44)výměna <<Mikulková Radkaz 1. hod
3. hodPSLvýměna >>na 1. hod
6. hodAJI(44)přesun <<Beckerová Gabrielaz 14.11. 2. hod
6. hodEKOodpadá(JAN)
4A8. hodZEKodpadá(JAN)
9. hodZEKodpadá(JAN)
4L1. hodCHE(15)navícZimplová Kateřina
1. hodPSLPSLAodpadá(LOU)
1. hodCHECHEBodpadá(ZIA)
2. hodCHE(15)navícZimplová Kateřina
2. hodPSLPSLAodpadá(LOU)
2. hodCHECHEBodpadá(ZIA)