Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 8. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou