v

Změny v rozvrhu pondělí 22. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Beckerová Gabriela
2 odpadá AJI 4L zrušeno
3 odpadá AJI 1.L (AJ1A) zrušeno
5 odpadá AJI 2A (AJ1A) změna hodiny
6 odpadá AJI 2A (AJ1A) změna hodiny
8 odpadá AJI 1.A (AJ1B) změna hodiny
9 odpadá AJI 1.A (AJ1B) změna hodiny
Beránková Tereza
3 navíc MAT 4L 44 za odpadlou
Cíchová Monika
3 odpadá AJI 1.L (AJ1B) zrušeno
4 navíc CJK 1.L 30 za odpadlou
5 spojeno (BEC) AJI 2A (AJ1A)
6 spojeno (BEC) AJI 2A (AJ1A)
8 spojeno (BEC) AJI 1.A (AJ1B)
9 spojeno (BEC) AJI 1.A (AJ1B)
Homolka Pavel
4 přesun >> FYZ 1.L na 5. hod
5 přesun << FYZ 1.L 30 z 4. hod
Janovská Lenka
6 přesun >> EKO 3L na 7. hod
7 přesun << EKO 3L 45 z 6. hod
7 odpadá ZEK 3A zrušeno
Křišíková Eva
3 navíc VKZ 1.L 30 za odpadlou
5 odpadá VKZ 1.L zrušeno
Kučírková Kateřina
7 navíc TEV 3A (TEVB) 32 za odpadlou
8 spojeno (LYS) TEV 3A (TEVA) 32
9 odpadá TEV 3A (TEVB) zrušeno
Lysá Barbora
1 odpadá TEV 1.L (TEVA) zrušeno
2 odpadá TEV 1.L (TEVA) zrušeno
5 odpadá TEV 2L (TEVA) zrušeno
6 odpadá TEV 2L (TEVA) zrušeno
8 odpadá TEV 3A (TEVA) změna hodiny
9 odpadá TEV 3A (TEVA) zrušeno
Svatošová Renáta
2 přesun << MIO 4L 44 z 3. hod
3 přesun >> MIO 4L na 2. hod
Vonešová Jolana
1 navíc NJII 1.L (NJ2A) 30 za odpadlou
1 odpadá NJII 1.L (NJ2B) zrušeno
2 navíc NJII 1.L (NJ2A) 30 za odpadlou
2 odpadá NJII 1.L (NJ2B) zrušeno
5 navíc NJI 2A (NJ1)+ 15
5 změna NJI 2A (NJ1)+ zrušeno
6 navíc NJII 2L (NJ2B)+ 15
6 změna NJI 2A (NJ1)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
8 AJI AJ1B spojí CIC (BEC)
9 AJI AJ1B spojí CIC (BEC)
1.L
1 NJII NJ2B 30 navíc VON
1 NJII NJ2A 30 navíc VON
1 TEV TEVA odpadá (LYS)
1 NJII NJ2B odpadá (VON)
2 NJII NJ2B 30 navíc VON
2 NJII NJ2A 30 navíc VON
2 TEV TEVA odpadá (LYS)
2 NJII NJ2B odpadá (VON)
3 VKZ 30 navíc KRI
3 AJI AJ1A odpadá (BEC)
3 AJI AJ1B odpadá (CIC)
4 CJK 30 navíc CIC
4 FYZ přesun >> na 22.10. 5. hod
5 FYZ 30 přesun << HOM z 4. hod
5 VKZ odpadá (KRI)
2A
5 NJI NJ1 15 navíc VON
5 AJI AJ1A spojí CIC (BEC)
5 NJI NJ1 odpadá (VON)
6 NJI NJ1 15 navíc VON
6 AJI AJ1A spojí CIC (BEC)
6 NJI NJ1 odpadá (VON)
2L
5 NJII NJ2B 15 navíc VON
5 NJII NJ2A 15 navíc VON
5 TEV TEVA odpadá (LYS)
5 NJII NJ2B odpadá (VON)
6 NJII NJ2A 15 navíc VON
6 NJII NJ2B 15 navíc VON
6 TEV TEVA odpadá (LYS)
6 NJII NJ2B odpadá (VON)
3A
7 TEV TEVA 32 navíc KUK
7 TEV TEVB 32 navíc KUK
7 ZEK odpadá (JAN)
8 TEV TEVA 32 spojí KUK (LYS)
9 TEV TEVB odpadá (KUK)
9 TEV TEVA odpadá (LYS)
3L
6 EKO přesun >> na 22.10. 7. hod
7 EKO 45 přesun << JAN z 6. hod
4L
2 MIO 44 přesun << SVA z 3. hod
2 AJI odpadá (BEC)
3 MAT 44 navíc BER
3 MIO přesun >> na 22.10. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou