Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
v
v

Změny v rozvrhu Monday 27. 5.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.S Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
DS3A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ballišová Marie .. .. TOM TOM
Beckerová Gabriela - .. .. -
Bouchalová Radka - .. - -
Krovová Blanka - - TOM TOM
Křepinská Radka - .. .. -
Kubátová Ivana - - - - .. TOM TOM - - - - - - - -
Novotná Kateřina - .. .. ..
Voráčková Jitka - .... - - .. - .. - - -
Vršecká Petra - - - - - - - - - - - - - - -
Zítková Martina - .. - - .... BRO - - - -
Místnosti mimo provoz -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
30 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
32 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
KUTTELWASCHEROVÁ Jana
1 navíc ODP 3.L mim
2 navíc ODP 3.L mim
3 navíc ODP 3.L mim
4 navíc ODP 3.L mim
5 navíc ODP 3.L mim
6 navíc ODP 3.L mim
Ballišová Marie
3 odpadá OCH DS3A
4. - 5. les., 8. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
Beckerová Gabriela
0. - 2. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Beránková Tereza
3 odpadá MAT 3.L (MATA) zrušeno
4 navíc MAT 2.S 42
4 odpadá MAT 3.L (MATB) zrušeno
5 změna MAT 3.S 122
9 změna MAT 1.L 46
Bouchalová Radka
6. les., 3. les., 7. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Brožková Ilona
2 změna OVO 3.S 122
4 odpadá ZDP DS3A
5 spojeno (ZIT) OCV 2.S (OCVA) 40
6 odpadá OKO1 DS3A
Doležalová Veronika
1 odpadá KLP 4.L zrušeno
8 odpadá OSP 3.L zrušeno
9 odpadá OSP 3.L zrušeno
Chadimová Lucie
1 navíc ODP 3.L mim
2 navíc ODP 3.L mim
3 navíc ODP 3.L mim
4 navíc ODP 3.L mim
5 navíc ODP 3.L mim
6 navíc ODP 3.L mim
Karel Jan
2 odpadá OBN 4.L zrušeno
3 změna OBN 3.S 122
8 změna DEJ 1.L 46
Kořínek Jakub
3 navíc AJI 1.L (AJ1B) 17
5 odpadá AJI 1.L (AJ1B) zrušeno
6 změna AJI 2.S (AJ1B) 42
Koťarová Hana
1 navíc ODP 3.L mim
2 navíc ODP 3.L mim
3 navíc ODP 3.L mim
4 navíc ODP 3.L mim
5 navíc ODP 3.L mim
6 navíc ODP 3.L mim
Kroupa David
3 odpadá FYZ 3.L (FYZB) zrušeno
4 odpadá FYZ 3.L (FYZA) zrušeno
6 navíc FYZ 1.L 19
Krovová Blanka
3. les., 8. les., 7. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Křepinská Radka
5 odpadá AJI DS3A
2. les., 0. - 1. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Kubátová Květoslava
1 navíc ODP 3.L mim
2 navíc ODP 3.L mim
3 navíc ODP 3.L mim
4 navíc ODP 3.L mim
5 navíc ODP 3.L mim
6 navíc ODP 3.L mim
Loudátová Jana
2 odpadá PSL 3.L zrušeno
6 odpadá PSL 4.L (PSLA) zrušeno
7 odpadá PSL 4.L (PSLA) zrušeno
8 odpadá PSK 4.S (PSKB)
9 odpadá PSK 4.S (PSKB)
Novotná Kateřina
1 změna CJK 3.S 122
4 navíc LES 3.S 122
4 odpadá CJK 4.S
5 navíc CJK 1.L 46
5 odpadá LES 3.L zrušeno
2. - 3. les., 7. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Pazderková Nela
1 odpadá CHE 3.L zrušeno
3 odpadá BIS 4.L zrušeno
4 odpadá BIS 4.L zrušeno
6 odpadá CHE 4.L (CHEB) zrušeno
7 odpadá CHE 4.L (CHEB) zrušeno
Slabíková Iveta
1 navíc ODP 3.L mim
2 navíc ODP 3.L mim
3 navíc ODP 3.L mim
4 navíc ODP 3.L mim
5 navíc ODP 3.L mim
6 navíc ODP 3.L mim
Svatošová Renáta
7 navíc ODP 3.L mim
8 odpadá MIO 4.L zrušeno
9 odpadá MIO 4.L zrušeno
Svatoš Jan ml.
3 navíc AJI 1.L (AJ1A) 46
4 změna AJI 1.L (AJ1A) 46
5 odpadá AJI 1.L (AJ1A) zrušeno
Tomková Marta
2 navíc KLP 2.S 42
3 spojeno (KUB) OCV 1.S (OCVC) 40
4 spojeno (KUB) OCV 1.S (OCVC) 40
7 spojeno (KRO) UCP 3.S (UCPC) NEMC
8 spojeno (BAL) UCP 3.S (UCPA) NEMA
9 spojeno (BAL) UCP 3.S (UCPA) NEMA
Trtíková Petra
2 odpadá OPD DS3A
Trnavská Alena
0 změna NJII 1.L (NJ2A) 46
1 změna NJII 1.L (NJ2A) 46
Voráčková Jitka
1. les., 4. les., 0. les., 9. les., 2. les., 7. - 8. les., 5. les., 3. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Zítková Martina
1. - 2. les., 5. les., 9. les., 3. les., 7. les., 0. les., 4. les., 8. les., 6. les.Obecný pedagogický dohled
Vrchní Sestra 4
-2 odpadá ODP DS1A zrušeno
-1 odpadá ODP DS1A zrušeno
0 odpadá ODP DS1A zrušeno
1 odpadá ODP DS1A zrušeno
2 odpadá ODP DS1A zrušeno
3 odpadá ODP DS1A zrušeno
4 odpadá ODP DS1A zrušeno
5 odpadá ODP DS1A zrušeno
Vrchní sestra 5
-2 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
-1 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
0 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
1 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
2 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
3 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
4 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
5 odpadá ODP2 DS2A zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
DS2A
-2 ODP2 odpadá (VR5)
-1 ODP2 odpadá (VR5)
0 ODP2 odpadá (VR5)
1 ODP2 odpadá (VR5)
2 ODP2 odpadá (VR5)
3 ODP2 odpadá (VR5)
4 ODP2 odpadá (VR5)
5 ODP2 odpadá (VR5)
1.L
0 NJII NJ2A 46 změna TRA
1 NJII NJ2A 46 změna TRA
3 AJI AJ1B 17 navíc KOR
3 AJI AJ1A 46 navíc SVJ
3 CJK odpadá (NOK)
4 AJI AJ1A 46 změna SVJ
5 CJK 46 navíc NOK
5 AJI AJ1A odpadá (SVJ)
5 AJI AJ1B odpadá (KOR)
6 FYZ 19 navíc KRP
6 LES odpadá (NOK)
8 DEJ 46 změna KAR
9 MAT 46 změna BER
1.S
3 OCV OCVC 40 spojí TOM (KUB)
4 OCV OCVC 40 spojí TOM (KUB)
DS1A
-2 ODP odpadá (VR4)
-1 ODP odpadá (VR4)
0 ODP odpadá (VR4)
1 ODP odpadá (VR4)
2 ODP odpadá (VR4)
3 ODP odpadá (VR4)
4 ODP odpadá (VR4)
5 ODP odpadá (VR4)
2.S
2 KLP 42 navíc TOM
2 PSK odpadá (KUB)
4 MAT 42 navíc BER
4 OVO odpadá (VOR)
5 OCV OCVA 40 spojí BRO (ZIT)
6 AJI AJ1B 42 změna KOR
3.L
1 ODP mim navíc SLA
1 ODP mim navíc KOŤ
1 ODP mim navíc KUK
1 ODP mim navíc CHA
1 ODP mim navíc KUT
1 CHE odpadá (PAZ)
2 ODP mim navíc CHA
2 ODP mim navíc KUT
2 ODP mim navíc SLA
2 ODP mim navíc KUK
2 ODP mim navíc KOŤ
2 PSL odpadá (LOU)
3 ODP mim navíc KOŤ
3 ODP mim navíc KUK
3 ODP mim navíc KUT
3 ODP mim navíc SLA
3 ODP mim navíc CHA
3 MAT MATA odpadá (BER)
3 FYZ FYZB odpadá (KRP)
4 ODP mim navíc KUT
4 ODP mim navíc KUK
4 ODP mim navíc SLA
4 ODP mim navíc CHA
4 ODP mim navíc KOŤ
4 MAT MATB odpadá (BER)
4 FYZ FYZA odpadá (KRP)
5 ODP mim navíc KUK
5 ODP mim navíc CHA
5 ODP mim navíc SLA
5 ODP mim navíc KUT
5 ODP mim navíc KOŤ
5 LES odpadá (NOK)
6 ODP mim navíc SLA
6 ODP mim navíc KUT
6 ODP mim navíc KOŤ
6 ODP mim navíc CHA
6 ODP mim navíc KUK
7 ODP mim navíc SVA
7 CJK odpadá (NOK)
8 OSP odpadá (DOL)
9 OSP odpadá (DOL)
3.S
1 CJK 122 změna NOK
2 OVO 122 změna BRO
3 OBN 122 změna KAR
4 LES 122 navíc NOK
4 CHI odpadá (BAL)
5 MAT 122 změna BER
7 UCP UCPC NEMC spojí TOM (KRO)
8 UCP UCPC NEMC spojí TOM (KRO)
8 UCP UCPA NEMA spojí TOM (BAL)
9 UCP UCPA NEMA spojí TOM (BAL)
4.L
1 KLP odpadá (DOL)
2 OBN odpadá (KAR)
3 BIS odpadá (PAZ)
4 BIS odpadá (PAZ)
6 CHE CHEB odpadá (PAZ)
6 PSL PSLA odpadá (LOU)
7 CHE CHEB odpadá (PAZ)
7 PSL PSLA odpadá (LOU)
8 MIO odpadá (SVA)
9 MIO odpadá (SVA)
4.S
8. les., 1. les., 7. les., 9. les., 0. les., 2. les., 4. - 6. les., 3. les. Obecná absence třídy
DS3A
2. les., 4. - 5. les., 1. les., 3. les., 7. les., 6. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
4.S
Hodina: 0. - 9. les., Učitel: Voráčková Jitka, Zítková Martina